SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ÖRNEK : if, if else
Oca 2nd, 2010 by Özcan BAYĞUŞ

Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C#
metodunu yazan kodlar.
using System;
class DiziArama
{
public static void Main(string[] args)
{
string[] strDizi={"Ali", "Zekiye", "Cemil", "Kemal"};
string kelime = "Cemil";
if (ara(strDizi,kelime))
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulundu");
else
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulunamadı");
kelime = "Yılmaz";
if (ara(strDizi,kelime))
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulundu");
else
Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulunamadı");
}
public static bool ara(string[] dizi, string aranan)
{
for(int i=0; i if (aranan.Equals(dizi[i])) return true;
return false;
}
}


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa