SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Dizi Sıralama
Oca 20th, 2010 by Özcan BAYĞUŞ

int[] sayilar = { 61, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 43, 5, 55 };
Array.Sort(sayilar);
foreach (int sayi in sayilar)
listBox1.Items.Add(sayi);

Array.Sort() fonksiyonu diziyi küçükten büyüğe sıralamamızı sağlar.

ÖRNEK : Tamsayı, Döngü, Dizi, Metot ve Ekrana Yazdırma
Oca 2nd, 2010 by Özcan BAYĞUŞ

int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer ekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının
toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.
using System;
class DiziTopla
{
public static void Main(string[] args)
{
int[] dizi = { 5,6,7,8 };
Console.WriteLine(topla(dizi));
}
public static int topla(int[] dizi)
{
int toplam = 0;
for(int i=0; i toplam+=dizi[i];
return toplam;
}
}


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa