SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Şifre Örneği C#
Ara 26th, 2009 by Özcan BAYĞUŞ

string kullanıcı="", şifre;
int sayaç=1;
do
{
if (kullanıcı != "ozcan")
{
Console.Write("Kullanıcı Adınızı Girin : ");
kullanıcı = Console.ReadLine();
}
else
sayaç = sayaç + 1;
Console.Write("Şifrenizi Girin : ");
şifre = Console.ReadLine();
if (kullanıcı == "ozcan" && şifre == "123")
{
Console.WriteLine("Şifreniz ve Kullanıcı Adınız Onaylandı\nPrograma Hoş Geldiniz");
break;
}
if (kullanıcı != "ozcan")
{
Console.WriteLine("Kullanıcı Adınız Hatalı !!");
}
else if (şifre=="123")
{
Console.WriteLine("Şifreniz Hatalı");
}
if (sayaç == 3)
{
Console.WriteLine("3 kez ard arda hatalı giriş yaptınız\nKullanıcı adınız engellenmiştir");
break;
}
}while(kullanıcı!="ozcan" || şifre!="123");
}

C# da Console Application Kullanarak Çarpım TAblosu Yapmak
Ara 23rd, 2009 by Özcan BAYĞUŞ

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, i, sonuc;//Burda a,i diye 2 tane döngü için değişken tanımladım.
a = 1;//a nın başlangıc değeri 1
sonuc = 0;
while (a <= 10)
{
i = 1;
while (i <= 10)
{
sonuc = a * i;
Console.WriteLine(a + "x" + i + "=" + sonuc);
i++;
}
Console.WriteLine("---------------");
a++;
}
Console.ReadLine();
}
}
}


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa