SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Konu 1: İlk Uygulama (Hello World, The Time Is..)
Eki 30th, 2010 by Özcan BAYĞUŞ

Windows tabanlıilk uygulama
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MsgBox(“Hello World! The time is ” + DateTime.Now);
}

Visual C#.NET ile yazacağımız Windows uygulaması ekrana, “Hello World!” yazısını ve o anki zamanı gösteren bir bilgi mesajını çıkartır.
• Visual Studio çalışma ortamını açın.
• File menüsünden, New alt menüsüne işaret edin ve Project komutunu seçin. “New Project” diyalog kutusu, yazılacağı dile, çalışacağı ortama göre değişen projeleri tiplerini listeler.
• Proje tiplerinden Visual C#Project ve Windows Application tipinin seçili olduğunu kontrol edin.
• Name özelliğine HelloWorld yazın ve Ok tuşuna basın. Açılan Windows projesinde başlangıç olarak bir adet Windows Form tasarım görünümünde açılır.
• Toolbox panelinden Button kontrolünü formun üzerine sürükleyip bırakın. Properties panelini açarak Button kontrolünün Text özelliğine “Hello World!” yazın.
• Eklenen Button kontrolüne çift tıklayarak kod sayfasına geçin. Button kontrolüne basıldığında çalıştırılacak kodu yazın:
MessageBox.Show(“Hello World! The time is ” + DateTime.Now);

Visual C#.NET ile yazacağımız Windows uygulaması ekrana, “Hello World!” yazısını ve o anki zamanı gösteren bir bilgi mesajını çıkartır.

• Visual Studio çalışma ortamını açın.

• File menüsünden, New alt menüsüne işaret edin ve Project komutunu seçin. “New Project” diyalog kutusu, yazılacağı dile, çalışacağı ortama göre değişen projeleri tiplerini listeler.

• Proje tiplerinden Visual C#Project ve Windows Application tipinin seçili olduğunu kontrol edin.

• Name özelliğine HelloWorld yazın ve Ok tuşuna basın. Açılan Windows projesinde başlangıç olarak bir adet Windows Form tasarım görünümünde açılır.

• Toolbox panelinden Button kontrolünü formun üzerine sürükleyip bırakın. Properties panelini açarak Button kontrolünün Text özelliğine “Hello World!” yazın.

• Eklenen Button kontrolüne çift tıklayarak kod sayfasına geçin. Button kontrolüne basıldığında çalıştırılacak kodu yazın:

MessageBox.Show(“Hello World! The time is ” + DateTime.Now);


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa