150 ile 410 arasındaki tamsayılardan; her basamaktaki sayının küpleri toplamı kendisine eşit olan sayıları bularak yazdıran program

    for (int sayi = 150; sayi <= 400; sayi++)
    {

      int yuzler = sayi / 100;

      int onlar = (sayi % 100) / 10;

      int birler = sayi % 10;

      int kupleriTopla = (yuzler * yuzler * yuzler) + (onlar * onlar * onlar) + (birler * birler * birler);

      if (kupleriTopla == sayi)
        Console.WriteLine(sayi.ToString() +" sayısı eşittir");
    }
    Console.ReadLine();
Sonuç : 153 - 370 -371
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.