3 Sayının Ortalamasını Bulmak

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Birinci Sayıyı Girin : ");
      double birinciSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("İkinci Sayıyı Girin : ");
      double ikinciSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Üçüncü Sayıyı Girin : ");
      double ucuncuSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      
      double sonuc = (birinciSayi + ikinciSayi + ucuncuSayi) / 3;

      Console.WriteLine("Sayıların ortalaması :" + Convert.ToString(sonuc));

    }
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.