C# da Console Application Kullanarak Çarpım Tablosu Yapmak

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, i, sonuc;//Burda a,i diye 2 tane döngü için değişken tanımladım.
a = 1;//a nın başlangıc değeri 1
sonuc = 0;
while (a <= 10)
{
i = 1;
while (i <= 10)
{
sonuc = a * i;
Console.WriteLine(a + "x" + i + "=" + sonuc);
i++;
}
Console.WriteLine("---------------");
a++;
}
Console.ReadLine();
}
}
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.