Console Ekranında Dört İşlem

string islem;
Console.WriteLine("Toplama İşlemi İçin \"T\"ye basın");
Console.WriteLine("Çıkarma İşlemi İçin \"Ç\"ye basın");
Console.WriteLine("Çarpma İşlemi İçin \"X\"e basın");
Console.WriteLine("Bölme İşlemi İçin \"B\"ye basın");
islem = Console.ReadLine();
if (islem == "T")
{
Console.WriteLine(Int32.Parse(Console.ReadLine()) + Int32.Parse(Console.ReadLine()));
}
if (islem == "Ç")
{
Console.WriteLine(Int32.Parse(Console.ReadLine()) - Int32.Parse(Console.ReadLine()));
}
if (islem == "X")
{
Console.WriteLine(Int32.Parse(Console.ReadLine()) * Int32.Parse(Console.ReadLine()));
}
if (islem == "B")
{
Console.WriteLine(Int32.Parse(Console.ReadLine()) / Int32.Parse(Console.ReadLine()));
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.