Foreach Kullanımı Csharp

Foreach döngüsü, bir dizi veya bir nesne koleksiyonunun her bir elemanını sırası ile çağırmak için kullanılır. Örneğin bir tablodaki satırların sırası ile alınmasını sağlar. Foreach döngüsünde break  döngüyü sonlandırılabilir ve continue  bir sonraki veriye ulaşılmasını sağlar.
class ForEachTest
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int[] sayiDizisi = new int[] { 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };
    foreach (int i in sayiDizisi)
    {
      System.Console.WriteLine(i);
    }
  }
}
Ütteki örnekte sayiDizisi ndeki değerlerin sırası ile ekrana yazılması sağlanmıştır.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.