Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları

int a, b, c, d,son=0;
Console.Write(" Bir sayi giriniz : ");
a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (b = a+1; b > a; b++)
{
d = 1;
for (c = 2; c < b; c++)
{
if (b % c == 0)
{
d = 0;
break;
}
}
if (d == 1)
{ son = b; b = 0; }
}
Console.WriteLine("Sonraki Sayı {0} dır.",son);
for (b = a - 1; b < a; b--)
{
d = 1;
for (c = 2; c < b; c++)
{
if (b % c == 0)
{
d = 0;
break;
}
}
if (d == 1)
{ son = b; b = a+1; }
}
Console.WriteLine("Önceki Sayı {0} dır.", son);
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.