Metod Kullanarak Klavyeden girilen sayının alttan ve üstten en yakın asal sayıları bulmak

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {

    int GirilenSayi;

    Console.Write(" Bir sayi giriniz : ");
    GirilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


    Console.WriteLine("Önceki Sayı {0} dır.", OncekiAsalSayi(GirilenSayi));


    Console.WriteLine("Sonraki Sayı {0} dır.", SonrakiAsalSayi(GirilenSayi));

  }

  static int OncekiAsalSayi(int GirilenSayi)
  {
    int b, c, son = 0, d;
    for (b = GirilenSayi - 1; b < GirilenSayi; b--)
    {
      d = 1;
      for (c = 2; c < b; c++)
      {

        if (b % c == 0)
        {
          d = 0;

          break;
        }
      }

      if (d == 1)
      { 
        son = b; 
        b = GirilenSayi + 1; 
      }
    }
    return son;
  }

  static int SonrakiAsalSayi(int GirilenSayi)
  {
    int b, c, son = 0, d;
    for (b = GirilenSayi + 1; b > GirilenSayi; b++)
    {
      d = 1;
      for (c = 2; c < b; c++)
      {

        if (b % c == 0)
        {
          d = 0;

          break;
        }
      }

      if (d == 1)
      { 
        son = b; 
        b = 0; 
      }
    }
        return son;
  }
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.