OKEK (Ortak Katların En Küçüğü) bulan program

int sayi_1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int okek = 1;
int bolen = 2;
while (sayi_1 > 1 || sayi_2 > 1)
{
// Sayilardan her ikiside, bolen // degiskenine bolunuyorsa if (sayi_1 % bolen == 0 &&
sayi_2 % bolen == 0)
{
okek *= bolen;
sayi_1 /= bolen;
sayi_2 /= bolen;
}
// Sayilardan ilki, bolen // degiskenine bolunuyorsa else if (sayi_1 % bolen == 0)
{
okek *= bolen;
sayi_1 /= bolen;
}
// Sayilardan ikincisi, bolen // degiskenine bolunuyorsa else if (sayi_2 % bolen == 0)
{
okek *= bolen;
sayi_2 /= bolen;
}
else
{
bolen++;
}
}
Console.WriteLine( okek);
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.