if, if else

Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# metodunu yazan kodlar.
using System;
class Program
{
public static void Main (string[] args)
{
string[] isimler = { "Ali", "Veli", "Hasan" };
string kelime = "Veli";
if (ara(isimler, kelime))
Console.WriteLine("Dizide " + kelime + " ismi mevcut");
else
Console.WriteLine("Dizide " + kelime + " ismi yok");
Console.ReadLine();

}

public static bool ara(string[] dizi, string kelime)
{
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
if (dizi[i] == kelime)
{
return true;
}
}
return false;
}
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.