Matrisler

2 x 4'lük bir matris oluşturan ve elemanlarını listeleyen C# programı

using System;
class MatrisListele
{
public static void Main(string[] args)
{ int[,] matris = { { 5,6,7,8 }, { 9, 10, 11, 12} };
listele(matris); }
public static void listele(int[,] matris)
{
for(int i=0; i<2; ++i)
{
for(int j=0; j<4; ++j)
Console.Write(matris[i,j]+" ");
Console.WriteLine();
}
}
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.