Tamsayı, Döngü, Dizi, Metot ve Ekrana Yazdırma

int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer ekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının
toplamını bulan metodu içeren C# programını yazınız.
using System;
class DiziTopla
{
public static void Main(string[] args)
{
int[] dizi = { 5,6,7,8 };
Console.WriteLine(topla(dizi));
}
public static int topla(int[] dizi)
{
int toplam = 0;
for(int i=0; i
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.