Sayı bulma oyunu

Console.WriteLine("Bir ile yüz arasnda bir sayı tutun");
int küçük = 1, büyük = 100, sayı;
string durum;
Random rasgele = new Random();
int sayaç = 0;
for (int i = 1; i <= 20; i++)
{
sayı = rasgele.Next(küçük, büyük);
sayaç++;
if (küçük==büyük)
{
Console.WriteLine("Sayınız : "+küçük);
break;
}
Console.WriteLine("Sayınız " + sayı + " mı ?");
Console.WriteLine("\nKüçükse K ye Büyükse B ye Bildiysen E ye basın :\n");
durum = Console.ReadLine();
if (durum == "K" || durum == "k")
büyük = sayı - 1;
if (durum == "B" || durum == "b")
küçük = sayı+1;
if (durum == "E" || durum == "e")
{
Console.WriteLine("Ben bu işi biliyorum :) ");
break;
}
if (büyük == 0)
{
Console.WriteLine("Sayınız : 1 dan küçük olamaz.");
break;
}
} Console.WriteLine("Oyunu oynadığınız için teşekkür ederim " + sayaç + " denemede buldum");
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.