Sayıyı Yazıya Çevirmek (44 - KırkDört gibi)

      int sayi, i = 0;
      //Klavyeden girilecek sayinin 0 ile 999 sınırlarında 
      //olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer değilse, 
      //uyarı verilip, yeni bir sayı isteniyor. Bu işlem 
      //doğru bir değer girilene kadar devam ediyor.
      do
      {
        Console.Write("Sayıyı giriniz> ");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (sayi > 9999 || sayi < 0)
        Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı 0 ile 9999 arasında olmalıdır.\n");
        else
        break;
      } while (i == 1);
      Console.WriteLine("{0} sayısı \n\n", sayi);
      //Verilen sayıyı, yazıyla ifade edebilmemiz için, 
      //yüzler, onlar ve birler basamaklarına ayırmamız
      //gerekmektedir. 
      //Sayının yüzler basamağı ayrıştırılıyor.
      //Bunun için sayıyı, 100'e bölmek yeterli.
      //YÜZLER BASAMAĞI:
      switch (sayi / 1000)
      {
        case 9: Console.Write("dokuzbin"); break;
        case 8: Console.Write("sekizbin"); break;
        case 7: Console.Write("yedibin"); break;
        case 6: Console.Write("altıbin"); break;
        case 5: Console.Write("beşbin"); break;
        case 4: Console.Write("dörtbin"); break;
        case 3: Console.Write("üçbin"); break;
        case 2: Console.Write("ikibin"); break;
        case 1: Console.Write("bin"); break;
      }
      switch (sayi%1000/100)
      {
        case 9: Console.Write("dokuzyüz"); break;
        case 8: Console.Write("sekizyüz"); break;
        case 7: Console.Write("yediyüz"); break;
        case 6: Console.Write("altıyüz"); break;
        case 5: Console.Write("beşyüz"); break;
        case 4: Console.Write("dörtyüz"); break;
        case 3: Console.Write("üçyüz"); break;
        case 2: Console.Write("ikiyüz"); break;
        case 1: Console.Write("yüz"); break;
      }
      //Onlar basamağını bulmak için, sayının 
      //yüze bölümünden kalan değeri, 10'a 
      //bölüyoruz. Yüzler basamağını bir önceki 
      //adımda ele aldığımız için, bu adımda, 
      //sayının yüze bölümünü değil, bölümünden 
      //kalanı kullandık.
      //ONLAR BASAMAĞI:
      switch ((sayi % 100) / 10)
      {
        case 9: Console.Write("doksan"); break;
        case 8: Console.Write("seksen"); break;
        case 7: Console.Write("yetmiş"); break;
        case 6: Console.Write("altmış"); break;
        case 5: Console.Write("elli"); break;
        case 4: Console.Write("kırk"); break;
        case 3: Console.Write("otuz"); break;
        case 2: Console.Write("yirmi"); break;
        case 1: Console.Write("on"); break;
      }
      //Birler basamağını bulabilmek için, sayının
      //10'a bölümünden kalana bakıyoruz.
      //BİRLER BASAMAĞI:
      switch ((sayi % 10))
      {
        case 9: Console.Write("dokuz"); break;
        case 8: Console.Write("sekiz"); break;
        case 7: Console.Write("yedi"); break;
        case 6: Console.Write("altı"); break;
        case 5: Console.Write("beş"); break;
        case 4: Console.Write("dört"); break;
        case 3: Console.Write("üç"); break;
        case 2: Console.Write("iki"); break;
        case 1: Console.Write("bir"); break;
      }
      //Eğer sayı 0 ise, yukarda ki düzeneğe 
      //uymayacağından, onu ayrıca ele alıyoruz.
      if (sayi == 0)
        Console.WriteLine("sıfır");
      Console.Write(" şeklinde okunur.\n\n\n\n");
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.