Şifre Örneği C#

      string kullanıcı = "", şifre;
      int sayaç = 1;
      do
      {
        if (kullanıcı != "ozcan")
        {
          Console.Write("Kullanıcı Adınızı Girin : ");

          kullanıcı = Console.ReadLine();
        }
        else sayaç = sayaç + 1;
        Console.Write("Şifrenizi Girin : ");
        şifre = Console.ReadLine();
        if (kullanıcı == "ozcan" && şifre == "123")
        {
          Console.WriteLine("Şifreniz ve Kullanıcı Adınız Onaylandı\nPrograma Hoş Geldiniz");
          break;
        }
        if (kullanıcı != "ozcan")
        {
          Console.WriteLine("Kullanıcı Adınız Hatalı !!");
        }
        else if (şifre == "123")
        {
          Console.WriteLine("Şifreniz Hatalı");
        }
        if (sayaç == 3)
        {
          Console.WriteLine("3 kez ard arda hatalı giriş yaptınız\nKullanıcı adınız engellenmiştir");
          break;
        }
      } while (kullanıcı != "ozcan" || şifre != "123");
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.