Sınav Soruları (Diziler)

Klavyeden girilen 10 adet sayıyı a dizisine kopyalayan 1= bu sayıların toplamı ve ortalaması 2= 100 den büyük olan sayıları ekrana yazdıran 3= 100 den küçük olanların adetini bulan 4= 100 olanlarının toplamını aldıran 5= bu sayıların en büyüğünü ve en küçüğünü bulan 6= bu sayıları büyükten - küçüge sıralayan 7= bu sayıları küçükten büyüğe sıralatan 8= klavyeden girilen sayıyı bu dizide arayan( bulursa ilgili mesajı vern vardır/ yoktur diye 9= klavyeden girilen sayıyı dizide arayan ve kaç adet olduğunu bulan 10=her elemanın karesini alarak b dizisina aktaran , her elamanın kare kökünü alarak c dizisine aktaran , b ve c dizilerinin toplamını d dizisine aktaran ve d dizisini ekranda gösteren consol uygulaması ....( tek proğram içerisinde yapılacak )
    int[] a = new int[10]; // 10 sayılık bir int dizi oluşturduk.

    // Diziye sırası ile 10 adet sayı girdiriyoruz.

    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    {
      Console.Write(i+". sayı : ");
      a[i-1] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    // 1. Cevap
    int dizidekiSayilarinToplami = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      dizidekiSayilarinToplami = dizidekiSayilarinToplami +a[i];
    }

    double sayilarinOrtalamasi = dizidekiSayilarinToplami / 10;
    // Sayılar küsürlü çıkabilir diye double yaptık

    Console.WriteLine("Dizideki sayıların toplamı : "+dizidekiSayilarinToplami);

    Console.WriteLine("Dizideki sayıların ortalaması : " + sayilarinOrtalamasi);

    //2. Cevap
    Console.Write("100'den büyük sayılar : ");
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      if (a[i] > 100)
      {
        Console.Write(a[i].ToString() + " - ");
      }
    }
    Console.WriteLine(); // alt satıra geçmek için yazıldı
    
    //3. Cevap

    int yuzdenKucukSayilarinToplami = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      if (a[i] < 100)
      {
        yuzdenKucukSayilarinToplami = yuzdenKucukSayilarinToplami +1;
      }
    }
    Console.WriteLine("100'den küçük {0} adet sayı vardır.",yuzdenKucukSayilarinToplami);

    //4. Cevap

    int yuzlerinToplami = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      if (a[i] == 100)
      {
        yuzlerinToplami = yuzlerinToplami + 100;
      }
    }
    Console.WriteLine("100 olan sayıların toplamı : "+yuzlerinToplami.ToString());

    //5. Cevap

    Array.Sort(a); // Bu kod dizideki sayıları sıralar. Dizinin ilk elemanı en küçük
    // Son elemanı en büyük olur.
    Console.WriteLine("En büyük sayı : "+a[9].ToString());
    // Dizi 0 dan başladığı için 10. elemanı 9 olur. 0 elemanı ilk eleman olur.
    Console.WriteLine("En küçük sayı : "+a[0].ToString());

    //6. Cevap sayıları biraz önce zaten sıralatmıştık. Şimdi ekrana yazdıralım.
    Console.WriteLine("Büyükten Küçüğe Sıralanışı.");
    for (int i = 9; i >= 0; i--)
    {
      Console.Write(a[i].ToString() + " - ");
    }

    Console.WriteLine();

    //7. Cevap
    Console.WriteLine("Küçükten büyüğe sıralanışı.");
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      Console.Write(a[i].ToString() +" - ");
    }

    Console.WriteLine();

    // 8. Cevap
    Console.Write("Aramak İstediğiniz sayı :");
    int arananSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    // Array.Indexof Dizinin içinde sayı aramak için kullanılır eğer sayı yoksa -1 değerini
    // sayı varsa sayının değerini döndürür.
    if (Array.IndexOf(a,arananSayi ) == -1)
    {
      Console.WriteLine("Sayı dizide yoktur.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Sayı dizide vardır.");
    }

    //9. Bunu sırası ile kontrol etmek gerekiyor.
    Console.Write("Aramak İstediğiniz sayı :");
    int arananSayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int kacAdetVar = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      if (arananSayi2 == a[i])
      {
        kacAdetVar = kacAdetVar + 1;
      }
    }
    Console.WriteLine(arananSayi2.ToString() + " sayısından " + kacAdetVar + " adet bulunuyor.");

    // 10. Cevap
    int[] b = new int[10]; // dizileri oluşturduk.
    double[] c = new double[10]; // Karekökünü alınca sayılar basamaklı çıkabilir. Bunun için double yaptık.
    double[] d = new double[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      b[i] = a[i] * a[i]; // Karesini b dizisine aldık.
      c[i] = Math.Sqrt(a[i]); // Karekökö Math.Sqrt ile alınır.

      d[i] = b[i] + c[i]; // toplayıp d ye yazdık.

      Console.WriteLine(i.ToString()+ " sayı : "+d[i].ToString());

    }

    Console.ReadLine();
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.