Büyük sayıyı çıkartan program

Form a iki adet textBox Bir adet button ekleyin ve buttonun Click olayına aşağıdaki kodu yazın.
int a, b;
a = Int32.Parse(textBox1.Text);
b=Int32.Parse(textBox2.Text);
if(a>b)
MessageBox.Show(Convert.ToString(a-b));
else
MessageBox.Show(Convert.ToString(b - a));
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.