Csharp dosyadan okuma ve yazma örneği

Forma openDialog ekleyin. using e using System.IO; ekliyoruz. Butona aşağıdaki kodu yazıyoruz. Seçtiğimi txt dosyasının satırların başına ve sonuna , virgül eklemeye yarıyor. Değişikliği C: sürücüsüne csharp.txt adında kayıt ediyor.
string satir;
FileStream fs,fw;
StreamReader sr;
StreamWriter sw;
string dosya_adi;
DialogResult c = openFileDialog1.ShowDialog();
if (c == DialogResult.OK)
{
dosya_adi = openFileDialog1.FileName;
fs = new FileStream(dosya_adi, FileMode.Open, FileAccess.Read);
fw = new FileStream("c:\\Csharp.txt", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
sr = new StreamReader(fs);
sw = new StreamWriter(fw);
while ((satir = sr.ReadLine()) != null)
{
sw.WriteLine(","+satir+",");
}
sw.Close();
sr.Close();
fw.Close();
fs.Close();
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.