DialogResult ve MessageBox Kullanımı

DialogResult Olay = MessageBox.Show("Bu satır silinecek", "Onaylama",
  MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation);
if (DialogResult.Yes == Olay)
  MessageBox.Show("Yes düğmesi tıklandı");
if (DialogResult.No == Olay)
  MessageBox.Show("No düğmesi tıklandı");
if (DialogResult.Cancel == Olay)
  MessageBox.Show("Cancel düğmesi tıklandı");
DialogResult Onay = MessageBox.Show("düğme tıkla", "deneme", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore);
if (DialogResult.Abort == Onay)
  MessageBox.Show("Abort düğmesi tıklandı");
if (DialogResult.Ignore == Onay)
  MessageBox.Show("Ignore tuşu tıklandı");
if (DialogResult.Retry == Onay)
  MessageBox.Show("Retry düğmesi tıklandı");
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.