Diziden Rastgele Ses Dosyası Oynatmak

ilk önce using System.Media; i eklemeniz gerekli.
SoundPlayer player = new SoundPlayer();
string[] dizi = {
"C:\\Windows\\Media\\Windows Logon Sound.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\Windows Hardware Remove.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\Windows Exclamation.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\Windows Hardware Fail.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\Windows Ding.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\Windows Critical Stop.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\chord.wav"
,"C:\\Windows\\Media\\notify.wav"
};
Random sayi = new Random();
int no = sayi.Next(0,dizi.Length);
string path = dizi[no]; // Müzik adresi
player.SoundLocation = path;
player.Play(); //play it
button1.Text = no.ToString();
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.