Geçerli TC Kimlik No Sorgulama

string girilen;
private void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
{
//kullanıcı 11 haneden az bir no girerse ya da harf fila girerse.. try..catch bloğuna görevi bırakıyoruz..
try
{
girilen = txtGirilen.Text;
int indeks = 0;
int toplam = 0;
foreach (char c in girilen)
{
if (indeks <= 9)
{
toplam += Convert.ToInt32(c.ToString());
}
indeks++;
}
if (toplam % 10 == Convert.ToInt32(girilen[10].ToString()))
{
MessageBox.Show("Geçerli TC Kimlik No!", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
else
{
MessageBox.Show("Geçersiz TC Kimlik No!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
txtGirilen.Clear();
txtGirilen.Focus();
}
}
catch (Exception)
{
MessageBox.Show("Lütfen 11 Haneli TC Kimlik numaranızı giriniz!Eğer girdiyseniz tekrar kontrol ediniz..","Dikkat",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
txtGirilen.Focus();
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.