Girilen İki Sayı Arasındaki Sayıların Faktöriyeli

Formunuza iki textbox bir adet button ve bir adette listbox eklemelisiniz.

int birinciSayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
int ikinciSayi = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
int degistirmeDegiskeni = 0;
if (ikinciSayi < birinciSayi)
{
degistirmeDegiskeni = birinciSayi;
birinciSayi = ikinciSayi;
ikinciSayi = degistirmeDegiskeni;
}
int Sonuc = 1;
for (int i = birinciSayi + 1; i < ikinciSayi; i++)
{
for (int x = 1; x <= i; x++)
{
Sonuc = Sonuc * x;
}
listBox1.Items.Add(i.ToString() +" Sayısının Faktöriyeli "+ Sonuc.ToString());
Sonuc = 1;
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.