Klavyeden girilen 2 sayı arasında kalan sayıların toplamını ve karelerinin toplamını bulan kod

Forma bir buton 2 TextBox 2 de Label Ekleyin.
      int a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      int b = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
      int tasiyici = 0;
      int toplam = 0;
      int kareToplam = 0;
      if (a < b)
      {
        tasiyici = a;
        a = b;
        b = tasiyici;
      }

      for (; b <= a; b++)
      {
        toplam = toplam + b;
        kareToplam = kareToplam + (b * b);
      }

      label1.Text = toplam.ToString();
      label2.Text = kareToplam.ToString();
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.