MSSQL Bağlantısı, Sorgulama, Kayıt Ekleme , Kayıt Silme işlemleri

http://rapidshare.com/files/337450276/csharpveritabani.mp4 videoyu bu linkten indirebilirsiniz. Sesli anlatım yapacaktım ama sesim pek güzel olmadığı için vivaldiden bir kaç müzik ekledim. Videonun boyutu büyük olduğu için siteye ekleyemedim. Videonun kalitesini de düşürmemek için yani yazılan bütün kodlar anlaşılır bir şekilde okunsun diye videonun boyutu yada türü ile oynamadım. İşinize inşallah yarar. :) Program kodlarını da aşağıya ekledim. Ayrıca proje dosyasınıda indirebilirsiniz. Fakat veri tabanı oluşturmanız gerekiyor çalışması için. ve connection stringi değiştirmelisiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace veritabaniislemleri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    SqlConnection baglanti = new SqlConnection();
    DataTable tablo = new DataTable();
    SqlDataAdapter adaptor = new SqlDataAdapter();
    SqlCommand komut = new SqlCommand();
    string baglantiParametresi = "Data Source=OZCAN;Initial Catalog=test;User ID=test;Password=123;";

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;
      baglanti.Open();
      MessageBox.Show("Bağlantı Sağlandı");
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Balantı Kesildi");
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tablo.Clear();
      baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      string SQL = "select * from musteri";
      komut.CommandText = SQL;
      adaptor.SelectCommand = komut;
      adaptor.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      baglanti.Close();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tablo.Clear();
      baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      string SQL = "select * from musteri order by no desc";
      komut.CommandText = SQL;
      adaptor.SelectCommand = komut;
      adaptor.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      baglanti.Close();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tablo.Clear();
      baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      string SQL = "select * from musteri where no="+textBox1.Text;
      komut.CommandText = SQL;
      adaptor.SelectCommand = komut;
      adaptor.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      baglanti.Close();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tablo.Clear();
      baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      string SQL = "insert into musteri (no,isim,soyisim) values ("+textBox2.Text+",'"+textBox3.Text+"','"+textBox4.Text+"')";
      komut.CommandText = SQL;
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();

      button2_Click(sender,new EventArgs());
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tablo.Clear();
      baglanti.ConnectionString = baglantiParametresi;
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      string SQL = "delete from musteri where no="+textBox5.Text;
      komut.CommandText = SQL;
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();

      button2_Click(sender, new EventArgs());
    }
  }
}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.