Rastgele İsim Seçmek

string[] dizi= {"Ayşe","Fatma","Ali","Veli","Mehmet","Özcan","Canan","Selim","Simge"};
Random sayi = new Random();
int no = sayi.Next(0, dizi.Length);
MessageBox.Show(dizi[no]);
İlk önce bir dizi oluşturup isimleri bu dizinin içine kayıt ederiz. Daha sonra 0 (sıfır) dan başlayarak dizinin eleman sayısı aralığında bir random sayı seçtirip. Bu random sayıya karşılık gelen dizideki ismi ekrana yazdırabiliriz.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.