Toplama İşlemi

Form a iki adet textBox bir adet button ekleyin ve buttonun Click olayına aşağıdaki kodu yazın.
MessageBox.Show(Convert.ToString(Int32.Parse(textBox1.Text)+Int32.Parse(textBox2.Text)));
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.