Dizi elemanlarını ikinci dizide aramak

Dizi1 in içinde olup dizi2 nin içinde olmayan elemanları listbox'a eklemek için aşağıdaki doku kullanabilirsiniz.

string[] dizi1 = { "test1", "ab", "ss", "ac", "test2", "ab", "bb", "ac", "test3", "ab", "yy", "ac", "test4" };
string[] dizi2 = { "ab", "ss", "ac", "bb", "yy" };
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { foreach (string deger in dizi1) { if (Array.IndexOf(dizi2, deger) == -1) { listBox1.Items.Add(deger);
}}}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.