Contents (İçerik)

Contents panelinde, tüm MSDN içeriği konulara göre hiyerarşik yapıda, kategorilere ayrılmış olarak gösterilir. Bu panelde de aynı şekilde filtreleme yapılarak istenmeyen içerikler çıkartılabilir.
Bir yardım dosyası açıkken, Help menüsünden Sync Contents (İçerik Senkronizasyonu) komutu seçilerek o yardım dosyasının Contents panelindeki yeri bulunabilir.

© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.