GİRİLEN SAYININ ASAL OLUP OLMADIĞINI BULAN PROGRAM

static void Main(string[] args)
{
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for(int i=2; i<=sayi; i++)
{
int kalan=sayi%i;
if(kalan==0)
{
Console.WriteLine("sayi asal değildir");
break;
}
if(i==sayi-1)
{
Console.WriteLine("sayi asaldir");
break;
}
}
Console.ReadLine();

}}}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.