Girilen sayının negatif mi pozitif mi olduğunu bulan program

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("girilen sayının negatif veya pozitif olduğunu bulan");
int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (x >= 0)
{
Console.WriteLine("girilen sayı pozitiftir");
}
else
{
Console.WriteLine("girilen sayı negatif");
}
Console.ReadLine();
}}}

girilen x değerini 5 kere ekrana yazdırma
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace x_değerini_5_kere_yazdır
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("x değerini 5 kez ekrana yazdır");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int index = 0; index < 5; index++)
{
Console.WriteLine(sayi);
}
Console.ReadLine();
}}}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.