-1 girilene kadar klavyeden sayı oku ve ortalamasını al

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("-1 girilene kadar klavyeden sayı oku ve sayılatın ort al");
double toplam = 0;
double ortalama = 0;
int sayi = 0;
int s=0;
do
{
toplam = toplam + sayi;
s++;
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
while (sayi!= -1);
if (s != 1)
{
ortalama = toplam / (s - 1);
}
Console.WriteLine("ortalama=" + ortalama);
Console.ReadLine();
}}}
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.