Index (Dizin)

Yardım dosyalarındaki bütün konuları alfabetik sırada dizer. Filtreleme işlevi, arama panelinde olduğu gibidir. Bu panelin özelliği, aranacak kelime yazılırken, bu kelime ile başlayan tüm konuların alfabetik sırada gösterilmesidir. Bu şekilde, aranan konulara çok hızlı bir şekilde ulaşılabilir.
Eğer bir konu ile ilgili birden fazla yardım dosyası varsa, Index Results (Dizin Sonuçları) panelinde bu seçenekler gösterilir.

© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.