Menüler

Visual Studio menüleri birçok uygulamanın menülerine benzer niteliktedir. Menü isimlerinde, belirli bir harfinin altı çizilmiştir. Belirtilen harfler ALT tuşu ile birlikte basıldığında, o menülere kısa yolla ulaşılır. Menü komutlarının bazılarında ise, sadece o komuta özel bir kısa yol tanımlıdır. Bu kısa yollar CTRL veya SHIFT gibi birkaç tuş kombinasyonu ile gerçekleşir.
• File (Dosya)
Tüm dosya işlemleri bu menü altındadır. “Standart” araç çubuğu ile bu menüdeki bazı komutlara ulaşılır. File menüsündeki komutlar ile:
o Yeni bir proje, bir dosya veya boş bir solution (çözüm) oluşturmak,
o Oluşturulmuş bir projeyi veya var olan bir dosyayı açmak,
o Web üzerinde paylaştırılmış dosya veya projeler açmak,
o Açık olan dosya veya projeleri kapatmak,
o Recent Files (en son kullanılan dosya veya projeler) açmak,
o Dosyaları kaydetmek, yazdırmak mümkündür.
• Edit (Düzenle)
Tüm yazı düzenleme işlemleri için, bu menüdeki komutlar kullanılır. “Text Editor” araç çubuğu da bu menünün komutlarına kısa yoldur. Edit menüsündeki komutlar ile:
o Copy, Cut, Paste, Delete, Select All gibi temel işlemler
o Find And Replace, Go, Bookmark gibi navigation işlemleri
Visual Studio menüleri birçok uygulamanın menülerine benzer niteliktedir. Menü isimlerinde, belirli bir harfinin altı çizilmiştir. Belirtilen harfler ALT tuşu ile birlikte basıldığında, o menülere kısa yolla ulaşılır. Menü komutlarının bazılarında ise, sadece o komuta özel bir kısa yol tanımlıdır. Bu kısa yollar CTRL veya SHIFT gibi birkaç tuş kombinasyonu ile gerçekleşir.• File (Dosya)Tüm dosya işlemleri bu menü altındadır. “Standart” araç çubuğu ile bu menüdeki bazı komutlara ulaşılır. File menüsündeki komutlar ile:o Yeni bir proje, bir dosya veya boş bir solution (çözüm) oluşturmak,o Oluşturulmuş bir projeyi veya var olan bir dosyayı açmak,o Web üzerinde paylaştırılmış dosya veya projeler açmak,o Açık olan dosya veya projeleri kapatmak,o Recent Files (en son kullanılan dosya veya projeler) açmak,o Dosyaları kaydetmek, yazdırmak mümkündür.• Edit (Düzenle)Tüm yazı düzenleme işlemleri için, bu menüdeki komutlar kullanılır. “Text Editor” araç çubuğu da bu menünün komutlarına kısa yoldur. Edit menüsündeki komutlar ile:o Copy, Cut, Paste, Delete, Select All gibi temel işlemlero Find And Replace, Go, Bookmark gibi navigation işlemleri o Outlining ile metinleri gruplama işlemleri o Satırları yorum satırı yapma, yorum satırlarını kaldırma, büyük küçük harf çevrimi gibi ileri seviye işlemler gerçekleştirilir. • View (Görünüm) Visual Studio çalışma ortamındaki tüm paneller bu menü komutlarıyla gösterilir. Ayrıca Navigate Backward ve Navigate Forward komutlarıyla en son çalışılan satıra geri dönülür. • Project (Proje) Projeye dosya eklemek, çıkarmak, proje özelliklerini göstermek için bu menü kullanılır. • Build (Derleme) Projelerin çalışmak üzere derlenmesi için gereken komutlar, bu menü altındadır. • Debug (Hata Ayıklama) Projede hata ayıklarken gereken komutlar Debug menüsü altındadır. Projenin debug durumunda başlatmak, BreakPoints (hata ayıklarken durulması gerek satırları ayarlamak) gibi işlemler yapılır. • Tools (Araçlar) Visual Studio ile beraber yüklenen yardımcı araçların listelendiği menüdür. Araç çubuklarını özelleştirmek için kullanılan Customize seçeneği gibi Options seçeneği de en sık kullanılan özelliklerden biridir. Visual Studio çalışma ortamının tüm ayarları Options menüsünden yapılır. Environment ve Text Editor en sık kullanılan seçeneklerdir. Environment (Ortam): Sayfa düzeni ve görünüm ayarları, yazı tipi (font) ve renk ayarları, komutlar için kısa yol ayarları, Internet tarayıcısı ayarları, yardım ve dinamik yardım ayarları yapılır. Text Editor (Metin Düzenleyicisi): Farklı programlama dillerine özgü yazı düzeni yapılır. Örnek: o Tools menüsünden Options komutunu seçin. o Sol panelde bulunan Environment menüsünden Fonts and Colors (Yazı düzeni ve Renkler) sekmesine gelin. o Sağ panelde bulunan Display items (Öğeleri Listele) menüsünden Text alanının seçin ve Item background (Öğe arka planı) özelliğini Light Grey (Açık Gri) olarak belirleyin. Tüm sayfaların arka plan rengi açık gri olacaktır. o Sol panelde Environment menüsünden Web Browser sekmesine gelin. Home Page (ana sayfa) özelliğinin altındaki Use Default seçeneğini kaldırın ve metin kutusuna www.bilgeadam.com yazın. o Sol panelde Text Editor menüsünden C# alt menüsünü seçin. Burada Visual C# diline özel metin düzenleme seçenekleri bulunur. Sağ panelde, Display sekmesinin altında Line Numbers (Satır Numaraları) seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek, Visual C# projelerinde çalışırken satır numaralarını gösterir. • Window (Pencere) Sayfaların ve panellerin görünümleri ve özelliklerini değiştirmek için kullanılan komutlar bu menü altında bulunur. Tüm açık çalışma sayfaları bu menü altında görüldüğü gibi, istenen sayfa seçilerek ön plana getirilir. Ayrıca, Close All Documents (Tüm Sayfaları Kapat) komutu ile açık olan bütün sayfalar kapatılır. Auto Hide All (Tümünü Otomatik Gizle) komutu ile, sabit hale getirilmiş tüm paneller gizlenir. • Help (Yardım) Visual Studio çalışma ortamında çok sık kullanılan yardım panellerinin görünümü bu menü ile sağlanır. Bu menü ile ayrıca, kullanılan Visual Studio çalışma ortamının sürümü hakkında bilgi alınır, son güncellemeler kontrol edilir, teknik destek için gereken e-posta adreslerine veya telefonlara ulaşılır. Yardım kullanımı bu modülde detaylı olarak ele alınacaktır.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.