Programın Derlenmesi

Programlar yazıldıktan sonra, çalışmaya uygun hale getirilene kadar bir dizi işlemden geçer. Bu işlemi gerçekleştiren, programlama dilinin derleyicisidir. (Compiler)
• Programlar, bir programlama dilinin gramer ve söz dizimi yapısına uygun bir şekilde yazılır.
• Yazılan kodlar o dilin derleyicisi tarafından kontrol edilir.
• Kontrol işleminden sonra, bu kodlar bilgisayarın anlayacağı makine diline çevrilir. Ancak bir yazım ve ya mantık hatası varsa, programcıya gerekli hata mesajını verilerek derleme işlemi iptal edilir.
• Makine diline çevrilen kodlar çalıştırılır.
Programlar yazıldıktan sonra, çalışmaya uygun hale getirilene kadar bir dizi işlemden geçer. Bu işlemi gerçekleştiren, programlama dilinin derleyicisidir. (Compiler)• Programlar, bir programlama dilinin gramer ve söz dizimi yapısına uygun bir şekilde yazılır.• Yazılan kodlar o dilin derleyicisi tarafından kontrol edilir.• Kontrol işleminden sonra, bu kodlar bilgisayarın anlayacağı makine diline çevrilir. Ancak bir yazım ve ya mantık hatası varsa, programcıya gerekli hata mesajını verilerek derleme işlemi iptal edilir.• Makine diline çevrilen kodlar çalıştırılır.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.