Programların çalışma modeli

Veri Girişi -> İşlem -> Sonuç
Programların kullanılmasındaki amaç, girilen bilgilerin işlenip istenilen şekilde sonuçların üretilmesidir.
• Veri girişi
Program, kullanıcıların veri girmesi ile başlar. Girilen veriler daha sonra işlenmek üzere hafızada saklanır.
• İşlem
Veriler, programın yazılma şekline göre bir dizi işlemden geçirilir.
• Sonuç
İşlenen veriler kullanıcıya aktarılır.
Programlar, belli kurallar çerçevesinde yazılır. Bu yazım kuralları sayesinde bilgisayar, programın işleyişini anlar ve gerekli sonuçları çıkartır. Yazılan programlar, belirtilen yazım kuralları kontrol edilerek derlenir. Bu derleme işlemi
Programların kullanılmasındaki amaç, girilen bilgilerin işlenip istenilen şekilde sonuçların üretilmesidir. • Veri girişiProgram, kullanıcıların veri girmesi ile başlar. Girilen veriler daha sonra işlenmek üzere hafızada saklanır. • İşlemVeriler, programın yazılma şekline göre bir dizi işlemden geçirilir. • Sonuçİşlenen veriler kullanıcıya aktarılır.Programlar, belli kurallar çerçevesinde yazılır. Bu yazım kuralları sayesinde bilgisayar, programın işleyişini anlar ve gerekli sonuçları çıkartır. Yazılan programlar, belirtilen yazım kuralları kontrol edilerek derlenir. Bu derleme işlemi sonunda, yazılan kaynak kodlar bilgisayarın anlayacağı tek dile çevrilir. Makine dili denilen bu dil, sadece 1 ve 0 sayılarından oluşmaktadır. Örnek: ATM makinesinden para çekmek 1. Kullanıcı ATM makinesine kartını yerleştirir 2. Şifresini girer. 3. ATM cihazında çalışan uygulama kartta yazan bilgileri okur 4. Şifre kontrolü işlemi yapılır. 5. Şifre doğru girilmişse kullanıcı çekmek istediği miktarı girer. 6. Bankadaki hesap kontrol edilir. 7. Uygunsa kullanıcıya ödeme yapar.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.