Properties Paneli

  • Visual Studio ortamındaki nesnelerin özelliklerini listeler
  • Özellik adı–Değeri
  • Özellikler kategorilere göre gruplanmıştır, alfabetik olarak da sıralanabilir
  • F4 ile her yerden ulaşılır
Properties (Özellikler) paneli, seçilen bir nesnenin özelliklerini görüntüler. Paneldeki görünüm, Özellik adı - değeri şeklindedir. Silik olarak gözüken özellikler salt okunurdur ve değiştirilemez. Panelin üzerindeki açılır liste, çalışma sayfasındaki nesneleri listeler. Buradan istenilen nesne seçilerek özellikleri görüntülenir. Paneldeki özellikler kategorilere göre gruplanmıştır, ancak alfabetik olarak da dizilir. Panelin üstünde bulunan araç kutusundan Categorized (Kategorileştirilmiş) veya Alphabetic (Alfabetik) seçilerek özelliklerin görünümleri değiştirilir.
Panelin en altında bulunan bölümde, her özelliğin açıklaması bulunur.
İpucu: Bir nesnenin üzerindeyken F4 tuşuna basınca, Properties paneli görüntülenir.
Panelin en altında bulunan bölümde, her özelliğin açıklaması bulunur.İpucu: Bir nesnenin üzerindeyken F4 tuşuna basınca, Properties paneli görüntülenir.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.