Solution Explorer Paneli

Visual Studio çalışma ortamında projeler bir solution (çözüm) altında açılır. Bir solution içine farklı dilde ve tipte projeler dâhil edilebilir. Visual Studio ile bir solution açıldığında, Solution Explorer paneli ile solution içinde bulunan tüm projeleri, ilgili dosya ve klasörleri görüntüler. Panelde koyu yazı tipinde gözüken proje, solution içindeki başlangıç projesidir.
Bu panelden, öğeler üzerinde silme, kopyalama, taşıma, ismini değiştirme işlemleri yapılabilir. Ayrıca panelin üst kısmında, seçilen öğe üzerinde basit işlemler gerçekleştirmek için bir araç çubuğu bulunur.
• Refresh (Yenile)
Proje dosyaları üzerindeki değişikliklerin gözükmesini sağlar.
• Show All Files (Bütün Dosyaları Göster)
Seçilen projenin bulunduğu klasördeki tüm dosyaları ve alt klasörleri gösterir. Panelde gözüken beyaz öğeler proje içine dâhil edilmemiş öğelerdir. Projede kapsamında kullanılmak istenen öğeler (örneğin arka plan resmi), üzerine sağ tıklanıp Include In Project komutu ile projeye dâhil edilmelidir.
• Properties (Özellikler)
Paneldeki tüm öğelerin özellikleri, Properties komutu ile görülebilir. Bu komut seçildiğinde, öğenin özellikleri Properties paneli ile görüntülenir. (Properties paneli bu modülde detaylı olarak ele alınacaktır.)
Visual Studio çalışma ortamında projeler bir solution (çözüm) altında açılır. Bir solution içine farklı dilde ve tipte projeler dâhil edilebilir. Visual Studio ile bir solution açıldığında, Solution Explorer paneli ile solution içinde bulunan tüm projeleri, ilgili dosya ve klasörleri görüntüler. Panelde koyu yazı tipinde gözüken proje, solution içindeki başlangıç projesidir.Bu panelden, öğeler üzerinde silme, kopyalama, taşıma, ismini değiştirme işlemleri yapılabilir. Ayrıca panelin üst kısmında, seçilen öğe üzerinde basit işlemler gerçekleştirmek için bir araç çubuğu bulunur.• Refresh (Yenile)Proje dosyaları üzerindeki değişikliklerin gözükmesini sağlar.• Show All Files (Bütün Dosyaları Göster)Seçilen projenin bulunduğu klasördeki tüm dosyaları ve alt klasörleri gösterir. Panelde gözüken beyaz öğeler proje içine dâhil edilmemiş öğelerdir. Projede kapsamında kullanılmak istenen öğeler (örneğin arka plan resmi), üzerine sağ tıklanıp Include In Project komutu ile projeye dâhil edilmelidir.• Properties (Özellikler)Paneldeki tüm öğelerin özellikleri, Properties komutu ile görülebilir. Bu komut seçildiğinde, öğenin özellikleri Properties paneli ile görüntülenir. (Properties paneli bu modülde detaylı olarak ele alınacaktır.) Solution Explorer paneli, View menüsünden görülebildiği gibi, varsayılan klavye seçeneklerinde CTRL-ALT-L kısa yolu ile de görülebilir.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.