Toolbox Paneli

Toolbox (Araç Kutusu) paneli, projelerde kullanılan çeşitli bileşenlerin listelendiği paneldir. Buradaki öğeler, sekmeler içinde gruplanmıştır. Her sekme, ortak platformlarda çalışan veya benzer işlevleri olan nesnelere sahiptir. Örneğin, Data sekmesinde veri tabanı işlemlerinde kullanılan bileşenler vardır. Windows Forms bileşenleri Windows platformunda çalışan projelerde, Web Forms bileşenleri ise Web tabanlı projelerde kullanılan nesnelerdir. ClipBoard Ring sekmesinde ise kopyalanan metinler bulunur. Nesnenin silik gözükmesi, o anda çalışılan sayfada kullanılamayacağı anlamına gelir.
Toolbox panelinde nesneler, en sık kullanılandan en az kullanılana göre sıralanmaktadır. Örneğin, Windows Forms sekmesinde en üstte Label, Link Label, Button, TextBox nesneleri bulunur. Nesneler, yerleri ve sıraları taşınarak değiştirilebilir, ayrıca başka bir sekmeye de taşınılabilir. Varsayılan sıralama dışında, alfabetik olarak da sıralama yapılabilir.
Visual Studio çalışma ortamın, Toolbox panelindeki nesnelere yeni isim verme, nesneleri silme veya panele yeni sekmeler ve nesneler ekleme imkânlarını da sağlar.
Örnek:
o View menüsünden Toolbox panelini seçin
o Panelde herhangi bir yere sağ tıklayın ve Show All Tab (Bütün Sekmeleri Göster) komutunu seçin
o Windows Forms sekmesinde TextBox nesnene sağ tıklayın. Çıkan menüden Rename Item (Ad Değiştir) komutunu seçin ve “Metin Kutusu” yazın.
o “Metin Kutusu” nesnesini taşıyarak sekmenin en üstüne getirin.
Toolbox panelinde nesneler, en sık kullanılandan en az kullanılana göre sıralanmaktadır. Örneğin, Windows Forms sekmesinde en üstte Label, Link Label, Button, TextBox nesneleri bulunur. Nesneler, yerleri ve sıraları taşınarak değiştirilebilir, ayrıca başka bir sekmeye de taşınılabilir. Varsayılan sıralama dışında, alfabetik olarak da sıralama yapılabilir.Visual Studio çalışma ortamın, Toolbox panelindeki nesnelere yeni isim verme, nesneleri silme veya panele yeni sekmeler ve nesneler ekleme imkânlarını da sağlar.Örnek:o View menüsünden Toolbox panelini seçino Panelde herhangi bir yere sağ tıklayın ve Show All Tab (Bütün Sekmeleri Göster) komutunu seçino Windows Forms sekmesinde TextBox nesnene sağ tıklayın. Çıkan menüden Rename Item (Ad Değiştir) komutunu seçin ve “Metin Kutusu” yazın.o “Metin Kutusu” nesnesini taşıyarak sekmenin en üstüne getirin. o Panele sağ tıklayın ve Sort Items Alphabetically (Nesneleri Alfabetik olarak Sırala) komutunu seçin. Metin Kutusu nesnesinin, alfabetik sırada yerini aldığı görülür. o Panele sağ tıklayın ve Add Tab (Sekme Ekle) komutunu seçin. Sekmeye “Medya” ismini verin. o Sekmeye sağ tıklayın ve Add/Remove Items (Nesne Ekle/Kaldır) komutunu seçin. Customize Toolbox diyalog kutusu çıkar. Burada Toolbox paneline eklenebilecek tüm bileşenler listelenir. Com Components sekmesine gelin ve listeden Windows Media Player nesnesini işaretleyin. Ok tuşuna basarak, diyalog kutusunu kapatın. Windows Media Player nesnesinin, oluşturulan Medya sekmesine eklendiği görülecektir. Toolbox paneli varsayılan klavye seçeneklerinde CTRL-ALT-X kısa yolu ile ulaşılır.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.