Visual Studio Çalışma Ortamı

Visual Studio, çok gelişmiş özelliklere ve yardımcı araçlara sahip bir dosya editörüdür. .NET platformu üzerinde geliştirilen proje dosyaları dışında metin dosyaları, sql, rtf uzantılı dosyalar da düzenlenebilir. Visual Studio ortamını oluşturan ve kullanımını kolaylaştıran dört ana bileşen vardır:
• Çalışma Sayfaları (Tab Pages)
Visual Studio ortamında dosyalar, birer çalışma sayfası olarak açılır. Bu dosyalar sekmeler halinde sıralanır. Sayfalar arasında CTRL-TAB kısa yolu ile geçiş yapılır.
Bu çalışma modelinde, sadece bir sayfa görünür ve üzerinde çalışma yapılır. Ancak Visual Studio bize, çalışma ortamını parçalara bölme imkânı verir.
Örnek:
o Visual Studio çalışma ortamını açın. Başlangıç sayfası karşınıza çıkar. (Eğer başlangıç sayfasını göremiyorsanız, Help menüsünden Show Start Page komutunu seçin)
o View menüsünden, Web Browser alt menüsüne işaret edin ve Show Browser komutunu seçin. Visual Studio açmak istediğimiz Internet tarayıcısı için yeni bir sayfa oluşturur.
o CTRL tuşuna basılı tutarak TAB tuşuna basın. Açtığınız Internet tarayıcısından başlangıç sayfasına döner.
Visual Studio, çok gelişmiş özelliklere ve yardımcı araçlara sahip bir dosya editörüdür. .NET platformu üzerinde geliştirilen proje dosyaları dışında metin dosyaları, sql, rtf uzantılı dosyalar da düzenlenebilir. Visual Studio ortamını oluşturan ve kullanımını kolaylaştıran dört ana bileşen vardır:• Çalışma Sayfaları (Tab Pages)Visual Studio ortamında dosyalar, birer çalışma sayfası olarak açılır. Bu dosyalar sekmeler halinde sıralanır. Sayfalar arasında CTRL-TAB kısa yolu ile geçiş yapılır.Bu çalışma modelinde, sadece bir sayfa görünür ve üzerinde çalışma yapılır. Ancak Visual Studio bize, çalışma ortamını parçalara bölme imkânı verir.Örnek:o Visual Studio çalışma ortamını açın. Başlangıç sayfası karşınıza çıkar. (Eğer başlangıç sayfasını göremiyorsanız, Help menüsünden Show Start Page komutunu seçin)o View menüsünden, Web Browser alt menüsüne işaret edin ve Show Browser komutunu seçin. Visual Studio açmak istediğimiz Internet tarayıcısı için yeni bir sayfa oluşturur.o CTRL tuşuna basılı tutarak TAB tuşuna basın. Açtığınız Internet tarayıcısından başlangıç sayfasına döner. o Başlangıç sayfasına sağ tıklayın ve çıkan menüden New Vertical Tab Group komutunu seçin. Visual Studio birden fazla sayfa üzerinde çalışma imkânını, sayfaları “sekme gruplarına” ayırarak sağlar. o Başlangıç sayfasını, sayfa başlığına basılı tutarak, Internet tarayıcısının bulunduğu sekme grubuna taşıyın. İPUCU: Visual Studio ortamını bir web tarayıcısı olarak kullanabilirsiniz. • Araç Çubukları (Toolbars) Visual Studio, menü komutlarını için görsel kısa yolları araç çubukları ile sunar. Benzer işlemler için kullanılan komutlar bir araç çubuğunda gruplanır. Örneğin Standart araç çubuğu, yeni dosya oluşturmak, bir dosyayı açmak - kaydetmek gibi genel dosya işlemleri için kullanılır. Araç çubukları, varsayılan olarak menülerin altında bulunur. Ancak çubukları taşınarak yerlerini değiştirebilir veya kayan duruma getirilebilir. Ayrıca istenen çubuklar saklanılabilir veya gösterilebilir. Araç çubuklarını listesini görmek için View menüsünden Toolbars alt menüsüne işaret edin. Visual Studio bize kendi araç çubuklarımızı oluşturma imkânı da verir. Farklı işlevlere sahip komutlar gruplanıp, kişisel araç çubuğu oluşturulabilir. Örnek: o Başlangıç sayfasının üstündeki bir araç çubuğuna sağ tıklayın. Çıkan menü, var olan tüm araç çubuklarını listeler. İşaretli olan çubuklar eklenmiş çubuklardır. Bu listeden Web araç çubuğunu seçin. o Web araç çubuğu üzerine çift tıklayın. Bu işlem çubuğu floating (kayan menü) duruma getirir. Tekrar çift tıklandığında, çubuk Dockable (sabit duruma) gelir. o Araç çubuğuna sağ tıklayın. Listenin en altındaki Customize (özelleştir) komutunu seçin. o Toolbars sekmesinde New (yeni) komutuna tıklayın. Çıkan pencerede çubuğa “Genel İşlemlerim” yazın. Ok tuşuna basın. Visual Studio verilen isimde bir araç çubuğu oluşturur ve kayan durumda görüntüler. o Commands (komutlar) sekmesinde, Categories (kategoriler) listesinden Help kategorisini seçin. Bu listenin yan tarafında bulunan Commands listesinden Index komutunu bulun. Bu komutu taşıyıp, oluşturduğumuz “Genel İşlemlerim” araç çubuğuna bırakın. Bu şekilde şu komutları da ekleyin. Categories Commands Tools Options File Exit View Show Web Browser Window Close All Documents o Araç çubuğunu, çalışma ortamının altına taşıyarak sabitleyin. o Araç çubuğuna sağ tıklayın ve listeden “Genel İşlemlerim” çubuğunu seçerek çalışma ortamından kaldırın. • Menüler Birçok çalışma ortamının yaptığı gibi Visual Studio da, benzer öğeler üzerinde işlevleri olan komutları menüler halinde gruplar. Araç çubuklarından farkı sabit olmaları ve özelleştirmeye açık olmamalarıdır. Menüler bu modülde detaylı olarak ele alınacaktır. • Paneller Paneller, Visual Studio içindeki pencerelerdir. Çalışma ortamında birçok panel bulunmasıyla beraber, Solution Explorer, Toolbox, Object Browser, Properties, Watch, Output, Search Result, Task List gibi sıkça kullandığımız paneller vardır. İPUCU: Görmek istenilen paneller View menüsünden seçilebilir. Paneller, Visual Studio ortamı içersinde istenilen yere taşınabilir veya sabitlenebilir. Panellerin birkaç genel özelliği vardır: o Auto Hide (Otomatik Gizle): Panelin, fare üzerindeyken gözükmesi ve fare çekildikten sonra gizlenmesidir. o Dockable (Sabitlenebilir): Panelin, Visual Studio ortamı içersinde bir yerde sabitlenebilme özelliğidir. o Floating (Kayan): Kayan paneller herhangi bir yere sabitlenemez. Ancak her sayfanın üstünde durur ve böylece sürekli görünür. Panellerin bu özellikleri Window menüsünden erişilebilir. Örnek: o View menüsünden Other Windows alt menüsünü işaret edin ve Favorites panelini seçin. Panelin başlığında, biri Auto Hide diğeri Close olan iki düğme görülür. o Auto Hide düğmesine basarak paneli gizleyin. o Paneli tekrar seçin, Window menüsünden Auto Hide özelliğini seçin. Daha sonra aynı menüden Floating özelliğini seçin. Panelin taşınabildiği ancak sabitlenemediği görülür. o Panel seçili iken, Window menüsünden Dockable özelliğini seçin. Bu sefer panelin, taşındığı zaman çalışma ortamının herhangi bir yerine sabitlenebildiği görülür. o Panel seçili iken, Window menüsünden Hide komutunu seçin. Paneli tekrar açmak için bu etapları tekrarlayın.
© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.