Sweet Alert ile Silme İşleminde Onay Alma

Sil butonuna tıklandıktan sonra silmek isteyip istemediğinizi soran bir onay kutusu karşınıza gelecek sil derseniz silme işlemi gerçekleştirilecek ve sil butonunun yada linkinin bulunduğu table satırı silinecek.

int">
    $(document).on('click', '.sil', function () {
      var personel = $(this);
      var id = personel.data("id");
      swal({
        title: 'Personel Silinecek!',
        text: "Silmek istediğinize emin misiniz?",
        type: 'warning',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonColor: '#3085d6',
        cancelButtonColor: '#d33',
        confirmButtonText: 'Evet, sil!',
        cancelButtonText: 'İptal!',
        closeOnConfirm: false
      }).then(function (isConfirm) {
        if (isConfirm) {
          $.ajax({
            url: "/Personel/PersonelSil",
            method: 'post',
            data: { personelId: id },
            success: function (data) {
              if (data == true) {
                swal('Silindi!', 'Personel silindi?', 'success');
                personel.closest("tr").remove();
              }
              else {
                swal('Hata Oluştu!', 'İşlem sırasında hata oluştu?', 'warning');
              }
            },
            error: function () {
              swal('Hata Oluştu!', 'İşlem sırasında hata oluştu?', 'warning');
            }
          });
        }
      });
    });

© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.