Excel Makro ile Hücrelerdeki Kelimeleri Birleştirmek

Gelişmiş

Sub Yeni()

Dim c As Integer
c = 1
Dim ef As Integer
ef = 1


For i = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row

For x = 1 To Range("B65536").End(xlUp).Row

Cells(c, 3) = Cells(i, 1) & " " & Cells(x, 2)
c = c + 1

Cells(ef, 5) = Cells(i, 1)
Cells(ef, 6) = Cells(x, 2)
ef = ef + 1
Next x

Next i

End Sub

Basit

Sub Yeni()

Dim a As Integer

a = 1

For i = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row

For x = 1 To Range("B65536").End(xlUp).Row

Cells(a, 3) = Cells(i, 1) & " " & Cells(x, 2)
a = a + 1
Next x

Next i

End Sub

Linkler için

Sub Yeni()

Dim a As Integer

a = 1

For i = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row

Cells(a, 3) = "<a href='http://www." & Cells(i, 1) & "'>" & Cells(i, 1) & "</a><br />"
a = a + 1


Next i

End Sub

© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.