C# Sayı Bulma Oyunu

Proje 3 bölümden oluşuyor. sayiTut Fonksiyonu oyuna başlamak için 0 ile 100 arasında bir sayı tutuyor. sayimi fonksiyonu girilen değerin sayı olup olmadığını kontrol ediyor. Button_Click olayında da kaç kez tahmin edildiğini deneme değişkenimizde üretilen sayıyı sayi değişkeninde girilenSayi textbox a yazılan değeri tutuyoruz. İlk olarak oyunun daha önce bitip bitmediğini kontrol ediyoruz. Eğer sayi değişkenin değeri 0 ise oyunu yeniden başlatıyoruz. sayimi ile sayı olup olmadığını kontrol ediyoruz eğer sayı değilse sayı girilmesi için uyarı mesajı sayı ise tuttuğumuz sayı ile aynımı değilmi diye kontrol ediyoruz. Eğer girilen sayı ile tuttuğumuz sayı aynı ise kaç kez tahmin edildiğini deneme değişkeninden yazdırıp deneme değişkenini 0 lıyoruz. listbox ı temizliyoruz ve sayi değişkeninide 0 lıyoruz. Girilen sayi değişkeninden farkı ise büyük yada küçük olduğunu kontrol edip büyük sayı girilmişse küçük sayı girilmesi için küçük sayı girilmişse büyük sayı girilmesi için uyarı mesajı veriyoruz.

int">
    int sayi = 0;
    int deneme = 0;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      deneme = deneme + 1;
      if (sayi == 0)
      {
        sayiTut();
      }
      if (sayimi())
      {
        int girilenSayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
        listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
        if (sayi == girilenSayi)
        {
          MessageBox.Show("Tebrikler " + deneme + " denemede buldunuz ! ");
          MessageBox.Show("Oyun yeniden başlıyor.");
          listBox1.Items.Clear();
          sayi = 0;
          deneme = 0;
          label1.Text = deneme.ToString();
        }
        else
        {
          if (sayi > girilenSayi)
          {
            MessageBox.Show("Daha büyük bir tahminde bulunmalısınız");
            textBox1.Text = "";
            textBox1.Focus();
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Daha küçük bir tahminde bulunmalısınız");
            textBox1.Text = "";
            textBox1.Focus();
          }
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Lütfen geçerli bir sayı giriniz!!");
      }
    }
    void sayiTut()
    {
      Random Rastgele = new Random();
      sayi = Rastgele.Next(1, 101);
      label1.Text = sayi.ToString();
    }
    bool sayimi()
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      }
      catch
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

Projeyi İndir

© 2020, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.