Inner Join ile Update Etme İşlemi

int">
UPDATE T1    
  SET RefKategoriId = 45  
from [Stok] T1
  INNER JOIN eski_stok T2
    ON T1.StokKod = CONVERT(NVARCHAR, T2.kod)  where t2.stk_anaeski_kategori = 0

iki tabloyu inner jıin ile birbirine bağlayıp belirli bir alanı update ediyoruz.

© 2018, Csharp Kitabı. Tüm Hakları Saklıdır.